van
Lengte omrekenen
naar
Opties
Significante cijfers

Omrekenentabel lengte

Meter

De meter is de meest gebruikte eenheid voor lengte, en wordt in het metrieke stelsel ook als basis gebruikt voor oppervlakte en volume. De meter is ook de SI-eenheid van lengte.

Sinds 1675 bestaan er verschillende definities voor de langte van een meter. De meter zoals wij die nu kennen is sinds 1983 gedefinieerd als exact 1/299 792 458 van de afstand dat licht in 1 seconde aflegt in vacuüm.

  • SI-eenheid
  • Zie ook Wikipedia over de meter.